„Elegünk lett abból, hogy panaszkodjunk, hogy mennyire romlott a felsőoktatásunk. Ezért, úgy döntöttünk csinálunk is valamit érte.” – tette közzé Twitter-en Bari Weiss, a magát kritikus baloldalinak tartó újságíró és író. Weiss több más konzervatív gondolkodóval karöltve alapította meg a University of Austin-t (UATX). Az alapító akadémikusok között van Niall Ferguson skót történész, Larry Summers a Harvard volt elnöke, illetve az amerikai akadémikus világ több meghatározó szereplője is, mint Pano Kaleos is.

Az egyetemet a sajtó többször nevezi egy konzervatív, jobboldali egyetemnek, amit az alapítók cáfolnak. Kaleos az UATX megalapításáról szóló esszéjében arról írt, hogy az egyetemi alapítók többféle szakterületről érkeznek és több fajta világnézettel rendelkeznek, viszont egyben egyetértenek: új akadémiai világot akarnak teremteni. 

Az amerikai egyetemisták eladósodottsága hatalmas méreteket ölt. A 2000-es évek elejétől a diákhitelek rendkívüli számban növekedtek, így ma már összesen 1,73 trillió dollárnyi adósságot halmoztak fel, ami összehasonlításképpen magasabb, mint a magyar államadósság. Ennek oka az, hogy a felsőoktatási intézmények kiadásai nagy mértékben nőttek és a tandíjak növelésével tudták mindezt kompenzálni. Ráadásul a diplomák ára is jelentős mértékben megnövekedett. Az UATX többek között ennek megoldását is zászlójára tűzte. Elmondásuk szerint az intézmény fő bevételi forrásai már most is érkező adományokból fognak származni. Ez biztosan el fog kelleni, ugyanis az egyetemnek még nincs campusa. 

 Az egyetem fennmaradását illetően sincs egyszerű dolga az alapítóknak: egy főképp adományokra épülő rendszer törékeny. Ráadásul a tandíjakat az amerikai átlagnál jóval alacsonyabban tartanák. A koronavírus-járvány alatt több amerikai magán felsőoktatási intézmény is csődbe ment és befejezte a működést. Az UATX pedig hasonló körülmények közt igyekszik elindulni.

  A konzervatívok hazánkban is teret kapó kritikája az, hogy az akadémiai világot az „establishment” (rendszer) kultúra dominálja. A kifejezést napjainkban a balliberális politikai blokkhoz szokták kötni, jelezve ezzel azt, hogy az akadémikus világban egyfajta intézményesült baloldali véleményterror dominál. Az alapító esszéjében leírtak szerint pedig ez a felfogás szembe megy a klasszikus liberális ideológiával, miszerint a vélemény szabad. Az UATX célja ezt a véleménysodort és politikai csatározásokat az intézmény falain kívül tartani. Szerintük a politikai vélemények és ideológiák alapos és aprólékos vizsgálatára van szükség az oktatásban. Ezt árnyalja, hogy az egyetem a klasszikus, szigorúan liberális tanítási módszer szerint működne. Azaz a diákokra helyezik a hangsúlyt, ahogy írják az ő érdekükben kívánják fejleszteni a bevételekből az egyetem infrastruktúráját, ahelyett, hogy saját magukra költenének. 

„MI EGY ELKÖTELEZETT EGYETMET ÉPÍTÜNK AZ IGAZSÁG FELTÉTLEN KERESÉSÉRE.”

Olvasható az University of Austin weboldalán, ahol a következő éves terveiket is ismertetik. Eszerint idén az intézmény felállítása és egy nyári program elindítása, majd jövő évben elindítani az ösztöndíj programot a vezetői képzésükben. 2023-tól az okleveles politikai és történelmi, illetve tanítási és közigazgatási képzés elindítása. 2024-ben pedig a főiskolai program megalakítását tűzték ki céljuknak. A lefőbb célnak pedig az államok új vezetői rétegének kinevelését nevezték meg.

  A pénzügyi okok mellett elvi viták is beárnyékolják az új egyetem jövőjét. A tanácsadói körből ketten már fel is mondtak. Az UATX tanácsadói köréhez elszegődő pszichológus, Steven Pinkler és a University of Chicago vezetője, Robert Zimmer távozásának hátterében vélhetően elvi nézeteltérések állhatnak. Az egyetem egy közleményben reagált, amiben elnézést kérnek és a kitűzött elveikért való további munkát hangsúlyozzák. 

  Az akadémikusok közt cikkekben, esszékben való vita kezdődött, de inkább még kérdések vetődtek fel az UATX kapcsán. Egyesek megkérdőjelezik az alapítók által megnevezett problémákat és kitűzött célokat, azaz, hogy valóban létezik-e az egyetemeken a liberális véleménydominancia. Illetve úgy állítják be az egyetemet, mintha az jobboldali lenne, míg az alapítók állítása szerint ez nincs így. De mások mellett az UATX-t támogató Joe Lonsdale befektető és Peter Thiel milliárdos kiállt az „anti-woke” egyetemért.

Címkék: