A skót függetlenség szinte az Angliával való unió megalakulása óta vitatott téma. Az ország mindig is megőrizte különbözőséget Angliától valamilyen módon, például a jogrendszer megmaradt ‘megváltoztathatatlan skót intézményként’. Az Egyesült Királyságot alkotó nemzetek felismerik az egyesülés előnyit egy erős ország létrehozásában, viszont bizonyos kérdésekben ragaszkodnak az önálló döntéshozatalhoz. Skócia esetében az 1999-ben bevezetett decentralizáció jobban figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, identitásból fakadó eltéréseket: ettől az évtől kezdve az Egyesült Királyság központi kormánya mellet egy saját, decentralizált kormánya is van Skóciának, átruházott hatáskörökkel, mint az oktatás- vagy egészségügy. Emellett direkt módon választott skót parlament működik Edinburgh-ban. Ám sokan nem elégszenek meg csupán ennyivel és a tejes függetlenségért küzdenek.

Skócia decentralizált kormánya

A 2014-ben kiemelkedően magas részvételi aránnyal tartott népszavazáson az unióban maradás mellett döntöttek a skót választók. 55,3% a kilépés ellen szavazott. Ez jelzi a társadalom megosztottságát a kérdésben. Csupán két évvel később, a Brexit népszavazás után ismét aktualitást nyert a függetlenség kérdése, ugyanis a skótok többsége az Európai Unióban maradást támogatta és sokan úgy érezték, hogy a döntés a kilépésre a skót emberek akarata ellenére született meg. Ez ismét felerősítette a vágyat az önálló döntéshozatalra, részben a lehetőség miatt, hogy független országként újra csatlakozzon az EU-hoz. Itt azonban érdemes figyelembe venni, hogy bármennyire jelentős partner az EU, még mindig az Egyesült Királyság piaca a legfontosabb Skócia számára, az országon belül 51,2 milliárd font értékben exportált 2018-ban, míg az EU-val való kereskedelemből 16,1 milliárd font folyt be.  A függetlenség valamilyen szinten biztosan akadályozná a kereskedelmet Angliával, a gazdasági növekedést is lassítva időlegesen. Így felmerül a kérdés, hogy miért támogatják mégis sokan a függetlenséget 2021-ben?

Andrew Neal, a University of Edinburgh politika és nemzetközi kapcsolatok professzora, valamint az egyetemi Centre for Security Research társelnöke szerint ez két okra vezethető vissza: a hagyományos értelemben vett nacionalizmusra, illetve arra, hogy a londoni politika nem tükrözi az északi politikát. Egyes vélemények szerint a független Skócia egy pragmatikus megoldás lenne, döntési szabadsággal, gazdaságilag, társadalmilag, politikailag előnyösebb helyzetben, észak-európai mintára létrehozott jóléti államként. A meglehetősen nagy támogatottsággal rendelkező és a függetlenségre törekvő Scottish National Party tervei és 2021-es választási kampánya szerint minden tekintetben előnyösebb lenne a függetlenség: világszínvonalú tech szektorral, 2,5 milliárd fontos támogatással az egészségügy részére, ingyenes oktatással és iskolai étkezéssel, valamint az országban garantált munkával terveznek.

„A párt elképzelései Westminster politikájához képest progresszívnek mondhatók, a konzervatívok a térségben marginalizálódtak” – mondja Coree Brown Swan, a University of Edinburgh Centre on Constitutional Change tudományos munkatársa.

A kilépés folyamata

A törvény értelmében a skót parlament nem hozhat jogszabályokat a Westminsternek „fenntartott” kérdésekre vonatkozóan, ideértve a „Skóciai és Angliai Királyság unióját”. 2014-ben a jogot ideiglenesen átadták Skóciának a népszavazás megtartására, az első lépés 2021-ben is ennek a jognak a megszerzése lesz. Az Egyesült Királyság és Skócia által is legitimnek elfogadott szavazás után tárgyalások következnek a két fél között, ha a többség a kilépés mellett szavaz. A megegyezés után lenne Skóciának lehetősége az EU tagságra jelentkezni, amit valószínűleg más feltételekkel kapna meg, mint ami korábban az országra vonatkozott.

A függetlenség finanszírozása

A skót kormányzat pénzügyi hétterét az Egyesült Királyságtól kapott „block grant” támogatás, a skót jövedelemadó, helyi ingatlanadók, ’átruházott adók’ és kölcsönök biztosítják (korábban az EU-s támogatásokkal kiegészítve). Az Egyesült Királyság kormányzata által Skóciától beszedett adó 66 milliárd font volt, viszont az ország újraelosztási rendszerében az északi régió 81 milliárd fontból gazdálkodhatott, tehát 15 milliárd fonttal többet költhetett közkiadásokra. Röviden, Skócia többet kap, mint amennyit befizet. A központi kormányzat jelenleg a Barnett formula alapján, a területek népességének arányában és a régiók közszolgáltatásait figyelembe véve oszt támogatásokat Skóciának, Wales-nek és Észak-Írországnak, így Skócia többet költhet például egészségügyre, szociális támogatásokra és oktatásra. Azonban függetlenség esetén természetesen ezt elvesztené.

„Fontos bevételi forrás az északi-tengeri olaj, amely szerepe a következő évtizedekben várhatóan csökkenni fog a megújuló energiára való nagyobb fokú átállás következtében. Emiatt nem érdemes erre a természeti erőforrásra alapozni a skót gazdaságot függetlenség esetén sem.” – mondja Alan Convery, a University of Edinburgh skót függetlenség és politikai rendszer témájában kutató professzora.

A gazdaságban az oktatás, a pénzügyi szolgáltatások és az élelmiszerexport már ma is jelentős szerepe válhat még fontosabbá. Convery szerint az átállási időszak 10-20 éve valószínűleg alacsonyabb költségvetéssel, visszafogott közkiadásokkal járna, így elsősorban nem gazdasági motivációk húzódnak meg a függetlenségért folytatott harc mögött, inkább a szuverenitás iránti vágy játszik fontos szerepet a kérdésben és a skót identitás megőrzése. Az SNP kampányvideója is nagyrészt ezen érzelmekre épül – ebben a tekintetben pedig nagyon hasonlít a skótok által nem támogatott Brexithez. Brown Swan szerint a vezetésnek négy fontos kérdésre választ kell találni a függetlenség gazdasági vonatkozásában:

  1. Az olajtartalékok végessége
  2. A bevételek és kiadások összetétele
  3. Kereskedelmi kapcsolatok az USA-val
  4. A piacokhoz való hozzáférés az Egyesült Királyság védelmének elvesztése után

Független Skócia vagy politikai kompromisszum?

Jelenleg Skócia magasan pozícionált régió, világszínvonalú oktatással, illetve általában nagy számú nemzetközi turistát vonzó történelmi hagyományokkal és gyönyörű természettel. A kulturális és oktatási szektor tehát fontos szerepet kap az országban, az intézmények fenntartásában pedig az Egyesült Királyságtól kapott támogatások is segítenek: a skót egyetemek emiatt az angoloknál nagyobb költségvetéssel rendelkeznek.

Neal meglátása szerint az egyetemek támogatása a központi kormányzat törekvése Skócia megtartására.

Sok skót látja az előnyeit a függetlenség kérdésének napirenden tartásának, még akkor is, ha nem érik el a tejes függetlenséget, hiszen ez pénzügyi többlettámogatást biztosíthat a régiónak. Politikai szempontból pedig egy erős SNP Skóciában megnehezíti a Labour Party számára a hatalomszerzést Londonban. Ha a skót függetlenségi törekvés összeomlana és a Labour Party dominánssá válna Skóciában, akkor Londonban is könnyebben nyerhetne választást a párt. Mindaddig, amíg az SNP domináns Skóciában, a Conservative Party számára könnyebb hatalmon maradni London, így a helyzet számunkra is előnyös politikailag, mindamellett, hogy természetesen nem akarják elveszteni Skóciát.” – emeli ki Neal.

A skót egyetemek többlettámogatásban részesülnek (Forrás: Kovács Anna)

 

Nemzetközi perspektíva

Jelenleg szoros összefonódás van Skócia és az ország többi része között infrastrukturálisan, gazdaságilag, ami a szakértők szerint valószínűleg megmaradna, újra tárgyalt feltételek mellett. Amennyiben az SNP tervei alapján Skócia önálló államként csatlakozik az EU-hoz, a határ kérdése problémákat okozhat, ahogy ezt a Brexit során Észak-Írország esetében tapasztalhattuk. A biztonságpolitika területén kutató Neal szerint ezen a téren is megmaradna a szoros kooperáció, a hírszerzés és a rendfenttartó szervezetek együttműködése – részben publikus, részben pedig rejtett módon.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás kimondott cél a gazdasági előnyök kihasználása érdekében. Paul Lewis, a World Bank Group szenior befektetési szakértője szerint Skócia új piacokat is megcéloz a már erős európai és amerikai gazdasági kapcsolatok mellett már ma is, Kína egy fontos célpont lesz a következő években. Fontos a külföldi befektetés ösztönzése is, kiváltképpen a függetlenség esetén, viszont kiemelkedően kell figyelni arra, hogy stratégiai ágazgatok ne kerüljenek külföldi kézbe.

„Skócia magasan pozícionált nemzetközileg, de a nemzetközi kapcsolatokban problémát jelenthet a külpolitikai szakértelem, a diplomaták és a nagykövetségek hiánya. Fontos lesz a beruházás a transzatlanti kapcsolatokba és az EU-val és az Egyesült Királysággal való megegyezés.” – hívja fel a figyelmet Brown Swan.

A függetlenség társadalmi támogatottsága 2016 óta megnövekedett és a szakértők véleménye alapján valós esély mutatkozik ennek megvalósulására, viszont a bonyolultabb gazdasági kérdésekre és a hosszútávú perspektívára vonatkozóan eddig csupán felületes és esetenként inkoherens válaszok érkeztek a politikai vezetés részéről. Az elszakadás elméletben megvalósítható, ám előreláthatólag határproblémákkal, gazdasági nehézségekkel, deficittel járna és a függetlenségi törekvés gazdasági hátterének kidolgozása erősen hiányosnak mondható jelenleg.